Tietoa Kemi-Tornion alueen alueyrityspalveluista

Kemi-Tornion alueella erilaiset alueyrityspalvelut ovat tärkeässä asemassa, koska ne toimivat kuntien tarjoamia elinkeinopalveluja täydentävinä tahoina tehden läheistä yhteistyötä alueen yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Erityisen tärkeäksi yhteistyö on osoittautunut erilaisten pk-yritysten toimintaa rahoittavien organisaatioiden kanssa. Palveluja tarjotaan paikallisille pk-yrityksille sekä yritystoimintaa suunnitteleville mahdollisille tuleville paikallisille yrittäjille. Toimintaa tarjotaan Kemi-Tornion alueella Kemin, Simon, Tornion, Keminmaan sekä Tervolan alueilla, mutta toiminnan pääpaino sekä toimipisteet sijoittuvat Kemiin sekä Tornioon.

Mitä palvelu sisältää?

Palveluiden eräs keskeisimmistä aluesisällöistä liittyy innovaatioprosessien ohjaukseen. Pohdimme siis yhdessä asiakkaan kanssa kuinka hänen ideaansa voisi käyttää hyödyksi. Käytämme prosessissa hyväksi pitkäaikaista kokemustamme pk-yrityssektorilla sekä laaja-alaista yhteistyöverkostoamme.
Markkinaselvitysten laatiminen sekä selvitysten organisointi on tärkeä osa työtämme. Tämä pitää sisällään esimerkiksi kilpailutilanteen sekä mahdollisten asiakasryhmien selvittelyä. On tärkeää tietää, millaisia kilpailijoita yritykselläsi on ja millaisia palveluja tai tuotteita nämä kilpailijasi tarjoavat. Pystyt näin vastaamaan paremmin tähän kilpailuun.

Asiakkaan kannalta on tärkeää arvioida myös hänen yrityksensä kilpailukykyä. Pyrimme tässä arviossa ottamaan asiakkaan tilanteen huomioon laaja-alaisella tavalla arvioiden ja analysoiden niin hänen tuotettaan tai tarjoamiaan palveluita, tekniikkansa kuin logistikkaansakin. On tärkeää pohtia esimerkiksi sitä, miten yrityksen tuote tai palvelu erottuu edukseen muista vastaavista tuotteista tai palveluista. Mitkä ovat sen edut ja parhaat puolet?
Monesti asiakasyritykset tarvitsevat apua ja ohjausta liiketoimintasuunnitelmansa laatimisessa. Autamme tässä mielellämme ja meillä onkin monen vuoden kokemus alalta. Tärkeimmät kysymykset liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa ovat yleensä: mitä tuotetaan, kenelle tuotetaan ja miten tuotetaan? On tärkeää kuvailla mahdollisimman tarkasti yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut sekä niiden kohderyhmät. Samalla on tärkeää pohtia myös tuotteiden tai palveluiden tuotantoprosessia.

Tulos- ja rahoitusennusteiden laadinnassa meillä on myöskin pitkä kokemus ja autamme mielellämme yrityksiä tällaisten ennusteiden laadinnassa. Myyntiennusteen laatiminen sekä kustannusrakenteen arviointi saattaakin toisinaan olla järkevää jättää ulkopuolisen, objektiivisen, konsultin käsiin. Tällainen ulkopuolinen ammattilainen osaa suhtautua ennusteiden laatimiseen kylmien faktojen pohjalta ottamatta huomioon omaa yritystään kohtaan tuntemiaan tunteita ja toiveita. Joskus yrittäjä saattaa olla itse liian lähellä omaa yritystään voidakseen arvioida sen tulevaisuudennäkymiä objektiivisella tavalla.
Autamme mielellämme myös yritysten toimintaympäristöihin liittyviin kysymyksiin kuuluvissa asioissa, jotka saattavat liittyä esimerkiksi yrityksen tiloihin, kalustoon tai verkostoon. Toimiva yhteistyöverkosto on äärimmäisen tärkeä yrityksen toiminnan onnistumisen kannalta ja autammekin mielellämme sellaisen rakentamisessa, jos yrittäjä itse kokee tämän tehtävän vaikeaksi tai haastavaksi.

Yritystoimintaan liittyy myös useita erilaisia erilliskysymyksiä, jotka saattavat liittyä esimerkiksi taloushallintoon tai erilaisiin sopimuksiin. Asiantuntijamme ottavat nämä kysymykset mielellään haltuun yrittäjän puolesta, jos tämä haluaa keskittyä lähinnä yrityksen perustehtävään. Annamme ohjausta myös tilanteissa, joissa olet perustamassa yritystä tai joissa yrityksen omistaja vaihtuu.
Yrityksessämme toimii monia alan ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus alalta. He ovat alansa rautaisia ammattilaisia ja voitkin luottaa siihen, etteivät kysymyksesi ole asiantuntijatiimillemme liian haastavia. Ellemme itse osaa vastata, etsimme käsiimme laajasta yhteistyöverkostostamme tahon, joka on kyseisen alan asiantuntija.

Järjestämme myös erilaisia tapahtumia, jotka liittyvät esimerkiksi metsäteollisuuden, massateollisuuden, paperiteollisuuden, kartonkiteollisuuden, kaivosteollisuuden sekä kaivannaisteollisuuden innovaatioihin. Innovatiivisuus on mielestämme nykyajan yrittäjyyden avainasia eikä ilman rohkeaa innovointia tapahtu edistystä. Tästä syystä haluamme olla mukana tukemassa ja kannustamassa innovatiivista toimintaa. Järjestämme lähitulevaisuudessa myös tapahtuman, joka liittyy biojalostamon erilaisiin mahdollisuuksiin. Tapahtuman alustukseksi järjestämme aiheeseen liittyvän kyselyn, johon toivomme vastauksia alan toimijoilta. Jos haluat tietää lisää lähiaikoina järjestämistämme tapahtumista, lue lisää sivulta ”Syksyn 2016 tapahtumat”. Toivottavasti tapaamme näissä tapahtumissa ja saamme tilaisuuden vaihtaa ajatuksia sekä innovoida yhdessä!

Haluamme lopuksi kiittää sponsoriamme Parascasino.net, Suomenkasino.net ja Parhaat.kasinot.org saamastamme tuesta.